Czy warto studiować ekonomię?

Tym, czym powinna być nauka ekonomii to ekscytujące, stymulujące wyzwanie intelektualne. Ekonomia pomaga myśleć strategicznie i podejmować decyzje w celu optymalizacji wyniku. Niestety konwencjonalna ekonomia robi prawie wszystko, by być przyziemna i nieinteresująca dla zwykłego człowieka. Czy mimo to warto się jej uczyć?

Teoria ekonomii, jaką znamy dzisiaj, narodziła się pod koniec XIX wieku. Jedna rzecz, która odróżnia ekonomię od innych nauk społecznych, a co utrudnia nieekonomistom, to stopień, w jakim jej argumenty są przedstawiane w formie schematów. Te diagramy przedstawiają modele, które mają być uproszczone, ale w rzeczywistości znacznie utrudniają zrozumienie zagadnień ekonomicznych przeciętnemu człowiekowi. Aby nauczyć się ekonomii, trzeba więc nauczyć się czytać diagramy i interpretować modele, które reprezentują. Wiele osób to skutecznie zniechęca i decydują się oni na poleganie autorytetom z dziedziny ekonomii, zamiast próbować formułować własne sądy.

Zwolennicy matematycznego modelu ekonomii twierdzą, że korzystanie z matematyki pozwala ekonomistom formułować sensowne, sprawdzalne twierdzenia dotyczące złożonych tematów, które trudno byłoby wyrazić nieformalnie. Jednak prawdą jest, że rzeczywistość gospodarcza nie da się przekuć w diagramy. Rzeczywistość społeczna jest o wiele bardziej fascynująca. Może to prowadzić do nieporozumień. Modele ekonomiczne są niebezpiecznie wprowadzające w błąd, gdy są używane do określania polityki w świecie rzeczywistym. Pomijają one wiele skomplikowanych aspektów.

Warto poznawać różne teorie ekonomiczne. Pozwoli to na lepsze zrozumienie świata, spojrzenie na niego z wielu perspektyw. Wieloczynnikowe podejście pozwala na uchwycenie wielu niuansów rzeczywistości gospodarczej.

Ekonomia jest ważna dla wielu dziedzin społeczeństwa. Może pomóc poprawić standardy życia i uczynić społeczeństwo lepszym miejscem. Ekonomia jest jak nauka, ponieważ może być wykorzystywana do poprawy standardów życia, a także do pogorszenia sytuacji. Nie wolno lekceważyć jej wpływu na życie każdego z nas. Studiowanie ekonomii pozwala nam zrozumieć przeszłe, przyszłe i obecne modele oraz zastosować je w społeczeństwach, rządach, przedsiębiorstwach i jednostkach. Studiowanie ekonomii to inwestycja w przyszłość.