Czy da się połączyć ekonomię i psychologię? Ekonomia behawioralna.

Czy koncepcje psychologiczne mają prawo bytu w teorii ekonomii? Odpowiedzią na to pytanie jest szkoła behawioralna. Odrzuca ona fundamentalne neoklasyczne założenie, że człowiek jest ze swej natury jednostką nastawioną na zysk, która w każdej sytuacji zachowuje się racjonalnie i egoistycznie.

Behawioralna koncepcja ekonomii czerpie garściami z nauk psychologicznych. Uznaje ograniczoność ludzkich procesów poznawczych. Ekonomia behawioralna wykorzystuje eksperymenty psychologiczne do opracowywania teorii na temat podejmowania decyzji przez człowieka i zidentyfikowała szereg uprzedzeń wynikających ze sposobu, w jaki ludzie myślą i czują. Już sam fakt istnienia różnic w myśleniu wynikający z różnic kulturowych stanowi dla klasycznego postrzegania ekonomii olbrzymie wyzwanie. Ekonomia behawioralna próbuje zmienić sposób, w jaki ekonomiści myślą o postrzeganiu wartości i wyrażanych preferencjach przez ludzi. Podważa słynny model homo-economicus od lat dominujący w zbiorowej wyobraźni.

Behawioryści starają się pokazać, że ludzka racjonalność jest w dużej mierze ograniczona. O niemożności podejmowania w pełni racjonalnych decyzji przesądza m. in złożoność świata i idąca za nią niepełna wiedza o środowisku gospodarczym. Nawet posiadając pakiet informacji, nasze zdolności do ich sprawnego przetwarzania pozostają ograniczone. Przesądzają o tym tendencje ludzkiego umysłu do upraszczania procesów decyzyjnych znane jako heurystyki, które w wielu przypadkach zawężają nasze myślenie. Ekonomia behawioralna zwraca uwagę na obecność w gospodarce ludzkich cech, takich jak empatia i sprawiedliwość. Ważnym aspektem rozwoju ekonomii jest twórcza wymiana i różnorodność intelektualna.

Ekonomista behawioralny może pracować w niemal każdym sektorze i branży. Ta praca łączy ekonomię i psychologię, aby stworzyć ramy pozwalające zrozumieć, jak i kiedy ludzie popełniają błędy. Pozwala na opracowanie polityk gospodarczych dla biznesu. Znaczenie zrozumienia ekonomii behawioralnej dla marketerów jest niezmierzone, ponieważ pozwala na lepsze zrozumienie ludzkiego umysłu.

Ekonomia behawioralna jest dziedziną żywą, stale rozwijającą się. Na uznanie zasługuje jej zaangażowanie w działanie praktyczne. Badacze i analitycy mogą pracować zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, aby pomóc w opracowywaniu i wdrażaniu teorii ekonomicznych zakorzenionych w psychologii. Badając wybory konsumenckie i biznesowe, badacze mogą domyślać się wzorców ludzkich zachowań, które następnie wpływają na podejmowanie decyzji w różnych branżach.