E-biznes – jaką strategię wybrać?

e-Biznes znacznie się rozwinął w ostatnich latach. Mamy znacznie większą wiedzę na temat tego, jakie rozwiązania cyfrowe są skuteczne, a jakie nie. Technologiczne innowacje stwarzają ogrom nowych możliwości. W tym artykule przedstawiamy kilka powstających modeli e-biznesu — w tym Net Markets i portale mobilne. Zapoznanie się z nimi pozwoli ci ocenić, jaki wzorzec biznesowy byłby najbardziej odpowiedni dla twojej firmy. Wprowadzania mobilnych rozwiązań pozytywnie przekłada się na konkurencyjność firmy na rynku.

Warto zapoznać się z różnymi modelami, ponieważ zmienność rynku uniemożliwia jednoznaczne przewidywanie. Dlatego praktykujący menedżerowie, konsultanci, inwestorzy i studenci powinni rzetelnie przyglądać się różnym analizom poświęconym dynamicznemu otoczeniu rynkowemu. Wybierając rozwiązanie dla siebie, warto zadać sobie kilka podstawowych pytań:

– Czy rozumiemy pojawiające się modele biznesowe?
– Czy inwestujemy we właściwy biznes?
– Czy stosujemy odpowiedni model biznesowy?
– Czy rozwiązanie to jest opłacalne?

W dzisiejszym środowisku menedżerowie firmy „starej gospodarki” coraz częściej potrzebują odpowiednich narzędzi do poprawy ich skuteczności przy podejmowaniu strategicznych ruchów, przydzielaniu ograniczonych zasobów i zarządzaniu ryzykiem. Przed tradycyjnymi firmami stoi duże wyzwanie, ponieważ zaczęły pojawiać się nowe, działające w sieci firmy, które mogą zabrać kawałki ich rynków.

Zdanie sobie sprawy z zagrożenia e-biznesu spowodowało, że tradycyjni aktorzy rynkowi zaczęli szukać rozwiązań cyfrowych, które poprawiają obsługę klienta i przyspieszają przepływ informacji. Strategii jest wiele. Monitorowanie makroekonomiczne i obserwacja trendów klientów podczas realizowania strukturalnych projektów e-biznesu jest kluczowe. Jednak wiele firm nadal nie traktuje poważnie cyfrowego świata. Pewnością jest że e-biznes stwarza nowe możliwości dla firm chcących się dostosować. Dla innych ta era zmian jest destabilizującym zagrożeniem dla „business as usual”.

Warto podać kilka wzorców e-biznesu, które stają się teraz dostrzegalne. Wiele z nich może pomóc Ci odnieść sukces. Przejście do cyfrowego świata sprawia, że firmy mogą zmienić charakter konkurencji.Tradycyjne kanały rynkowe ustępują miejsca nowym; procesy zorientowane na produkcję ustępują procesom zorientowanym na klienta. Dzisiaj informacja zastępuje inwentarz; i cyfrowy produkt zastępuje dobra fizyczne.

Zamówienia korporacyjne

Korporacje z dużymi zakupami prześcigują się w tworzeniu prywatnych portali, w których można zaopatrywać się zarówno w dobra produkcyjne, jak i inne. Towary produkcyjne obejmują surowce, komponenty, zespoły i inne
przedmioty potrzebne do wyprodukowania wyrobów gotowych. Inne towary to przedmioty, których potrzebują firmy do ich codziennych operacji (np. kapitał sprzęt, materiały biurowe i przemysłowe oraz podróże i rozrywka).
Jednak dla wielu firm opracowanie naprawdę skutecznej zintegrowanej strategii zakupowej to wciąż tylko wizja. Internet pozwala na zintegrowanie procesu zakupowego.

Net markets

Dystrybutorzy wirtualni oferują kompleksowe zakupy nabywcy i społeczności sprzedawców poprzez agregowanie różnych informacje o produkcie, przede wszystkim związane z wieloma katalogami od wielu dostawców (tj. producentów) w jeden megakatalog. Te witryny kierowane przez sprzedawców są digitalizowane katalogi papierowe zapewniające łatwe wyszukiwanie i zakupy w jednym miejscu. Wirtualni dystrybutorzy pomagają usprawnić
łańcuch dostaw dla towarów bezpośrednich. Pomaga to w osiąganiu niższych kosztów transakcji poprzez wystawienie pojedynczego zamówienia zakupu i parsowanie zamówienia każdemu odpowiedniemu dostawcy, który wysyła
produkt bezpośrednio. Wielu zaczyna dodawać bogatsze usługi, takie jak tworzenie siatki z oprogramowania obsługujące operacje backendowe firmy — od przyjęcia zamówienia do śledzenia zapasów.

E-produkty

Najwyraźniej wkraczamy w erę produktów cyfrowych. Produkt cyfrowy to taki, w którym produkt jest wykonany online, przechowywany online, sprzedawany online, dostarczany online i konsumowany online. Przykładem są media streamingowe. Zmieniają się nawet sposoby tworzenia treści cyfrowych. . To oznacza, że ​​takie treści mogą pojawiać się w innej formie niż miało to miejsce w przeszłości. Wiele wskazuje na to, że większość naszej konsumpcji będzie znajdować się w przyszłości w tej sferze.

E-bussines rozwija się dynamicznie na naszych oczach. Zmienia on nasz świat. Inwestowanie w cyfrowe rozwiązania to dziś niemalże konieczność. Specyfika różnych działalności sprawia, że dla jednej firmy pewne rozwiązania okazują się lepsze lub gorsze. Warto śledzić globalne trendy by móc jak najlepiej dostosować swoją strategię do wymagań rynku.